Konular

EBooklar

HAVING kullanımıÖrnek 1:

Aşağıdaki sorgu bir randevu tablosundaki, bugünün tarihden 20 gün sonrasına kadarki zaman aralığında yer alan birden fazla randevuları alan kişileri listelemek için kullanılır: 

SELECT tc, count( * ) AS count
FROM randevu
WHERE randevu_tar > DATE_ADD( CURDATE( ) , INTERVAL 1 DAY )
AND randevu_tar < DATE_ADD( CURDATE( ) , INTERVAL 20 DAY )
GROUP BY tc
HAVING count >1

 

Örnek 2:

adı     soyadı   image1
ali       al         101a001
veli     ol         101a002
cemil  tek        101a003
..
..
..
ismail  tap     101a002
ceturk  ce      101a001


burda görüldüğü gibi iki tane 101a002 ve 101a001 var.

SELECT image1, foto, aciklama, COUNT(image1)
FROM TabloAdi
GROUP BY image1, foto, aciklama
HAVING COUNT(image1)>1

 


Yorumunuzu Ekleyin


 • Veritabanı Nedir?
 • Veritabanı Nedir? ~ 108,738

  Veritabanı basit olarak bilgi depolayan bir yazılımdır. Bir çok yazılım bilgi depolayabilir ama aradaki fark, veritabanın bu bilgiyi verimli ve hizli bir şekilde yönetip degiştirebilmesidir. Veritabanı, bilgi sisteminin kalbidir ve etkili kullanmakla değer kazanır. Bilgiye gerekli oldugu zaman ulaşabilmek esastır. Indeksi olmayan bir kütüphane ve bütün kitapların ayni kapağa sahip oldugunu düşündüğünüzde kütüphane kullanıcılarının ne kadar çok işi olacağını tahmin edersiniz. Bir veritabani bir kütüphanenin mükemmel bir indeks sistemi oldugu gibi, aynı zamanda kütüphanenin kendisidir. İlişkisel veritabanı yönetim sistemleri relational database management systems - rdbms büyük miktarlardaki verilerin güvenli bir şekilde tutulabildiği, bilgilere hızlı erişim imkanlarının saglandığı, bilgilerin bütünlük içerisinde tutulabildigi ve birden fazla kullanıcıya aynı anda bilgiye erişim imkanının sağlandığı programlardır. Oracle veritabani da bir ilişkisel veri tabanı yönetim sistemidir.


 • Sql Komutları
 • Sql Komutları ~ 94,087

  Sql komutlarından DISTINCT, IN, NOT IN, IN(SELECT...), ANY, ALL, EXISTS, NOT EXISTS, UNION, EXCEPT, BETWEEN kullanımı
 • Join İşlemleri
 • Join İşlemleri ~ 31,097

  İlişkisel veritabanının en temelinde birden fazla tablo üstünde birlikte işlem yapabilmek yatar. Bu sayede verilerin tekrarlaması önlenmiş olur ve sonuçta veri yönetimi kolaylaşır.


 • View Oluşturma ~ 29,199

  Sql komutlarından view oluşturma ve faydaları, myadminde gösterimi
 • Sql Komutları ~ 21,825

  Dıstınct, ın, not ın, ınselect..., any, all, exısts, not exısts, unıon, except, between


 • Joinler
 • Joinler ~ 18,300

  Joinler, inner join, left join, right join