Konular

EBooklar

Java Değişken Tipleri

Byte, short, int, long, float, double, boolean, char, string

 Java Programlama Dili Temel Değişken Türleri

 

Boolean Değişken Türü

Mantıksal veri tipi boolean mantıksal veriler olan true(doğru) veya false(yanlış) değerlerini kaydetmek için kullanılır.

KOD ; boolean degiskenadi ;

Örnek ;

 


public class Main {

public static void main(String[] args){

    

     boolean a = true;

     boolean b = false;

     boolean c = a == b;

 System.out.println("c = " + c + "(Yanlış)");

     }

}

 


Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

Byte Değişken Türü

Byte veri tipinin İhtiyacı olan bellek boyutu 1 Byte'dır. Aldığı değer aralığı -128 ila 127 arasıdır.

KOD ; byte degiskenadi ;

Örnek ;

 


 public class Main {

            public static void main(String[] args) {

 

                    int y;

        byte a=100;

                     byte c = 5;

                     = a + c;

System.out.println("y = " +y);

          }

}

 


Kodun Çıkışı ;

 Java Değişken Tipleri

 

İnt Değişken Türü

Integer veri tipinin İhtiyacı olan bellek boyutu 4 Byte'dır. Aldığı değer aralığı -2.147.483.648 ila 2.147.483.647 arasıdır.

KOD ; int degiskenadi ;

Örnek ;

 


public class Main {

             public static void main(String[] args) {

                       int IsikHizi=300000;

                        long Gunler=10;

                        long Saniyeler;

                        long GecenSure;

                         Saniyeler = Gunler * 24* 60* 60;

                         GecenSure = IsikHizi * Saniyeler;

System.out.println("Işık " + Gunler + " günde yaklaşık " + GecenSure +" kadar yol alır.");

             }

}

 


Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

Long Değişken Türü

Long veri tipinin İhtiyacı olan bellek boyutu 8 Byte'dır. Aldığı değer aralığı 9.223.372.036.854.775.808    ila 9.223.372.036.854.775.807 arasıdır.

KOD ; long degiskenadi;

Örnek ;


public class Main {

             public static void main(String[] args) {

                       int IsikHizi=300000;

                        long Gunler=10;

                        long Saniyeler;

                        long GecenSure;

                         Saniyeler = Gunler * 24* 60* 60;

                         GecenSure = IsikHizi * Saniyeler;

System.out.println("Işık " + Gunler + " günde yaklaşık " + GecenSure +" kadar yol alır.");

             }

}

 


Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

Float Değişken Türü

Float veri tipinin İhtiyacı olan bellek boyutu 4 Byte'dır. Aldığı en küçük değer: 1,40239846 * 10-45

Aldığı en büyük değer ise: 3,40282347 * 1038

KOD ; float degiskenadi ;

Örnek ;


 

public class Main {

                public static void main(String[] args) {

                          float a;

                          float b;

                          float c;

                           = (float) 0.6917;

                           = (float) 0.6911;

                           = a-b;

System.out.println("c = " + c);

 

                }

}

 


Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

Double Değişken Türü

Double veri tipinin İhtiyacı olan bellek boyutu 8 Byte'dır. 
Aldığı en küçük değer: 4,94065645841246544 * 10-324
Aldığı en büyük değer ise: 1,79769313486231570 * 10308

KOD ; double degiskenadi ;

Örnek;

 


 public class Main {

             public static void main(String[] args) {

                    double a;

                     double b;

                     double c;

                     = (double) 0.79178945187;

                     = (double) 0.65115054845;

                     = a+b;

System.out.println("c = " + c);

       }

}

 


 Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

Short Değişken Türü

Short veri tipinin İhtiyacı olan bellek boyutu 2 Byte'dır. Aldığı değer aralığı -32.768 ila 32.767 arasıdır.

KOD ; short degiskenadi ;

Örnek;

 


public class Main {

              public static void main(String[] args) {

                       short n=32000;

                       short z=25000;

                       int a= n-z;

System.out.println("a = " +a);

        }

}

 


Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

Char Değişken Türü

Karakter veri tipi 2 Byte bellek boyutuna ihityaç duymaktadır. Karakter veri tipi char, sadece bir adet harf,rakam,sembol veya alfanumerik değeri alabilir. Değer aralığı 0 ila 65.535 arasında tanımlanmış Unicode değerlerdir. Char değişkenine değer atamak için ' ' çift tek tırnak operatörü içerisine istenilen karakter yazılmaktadır. Ayrıca 'u0000' ila 'uffff' aralığında Unicode değeri verilerek de değer ataması yapılabilir.

KOD ; char degiskenadi ;

           char cvar1 ;

           char cvar2 ;

Örnek ;

 


public class Main {

           public static void main(String[] args){

                       char Sayi, Harf1, Harf2, Harf3, Harf4, Harf5, Harf6, Harf7, Harf8, Harf9;

                         Harf1='E';

                         Harf2='R';

                         Harf3='K';

                         Harf4='A';

                         Harf5='N';

                         Harf6='A';

                         Harf7='V';

                         Harf8='C';

                         Harf9='I';

System.out.println(Harf1+""+Harf2+""+""+Harf3+""+Harf4+""+Harf5+" " +Harf6+""+Harf7+""+Harf8+""+Harf9);

      }

}

 


 Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

String Değişken Tipi

String değişken tipi alfnumerik değişkenler tanımlamak için kullanılır. Yani string değişkenlere girilen değer bilgisayar tarafından yazı olarak algılanır ve üzerinde matematiksel işlem yapılamaz.

Örnek ;

 


 public class Main {

            public static void main(String[] args) {

                     String Okul="Erkan Avcı Anadolu Teknik, Teknik ve Endustri Meslek Lisesi";

System.out.println(Okul);

     }

}

 


Kodun Çıkışı ;

Java Değişken Tipleri

 

Numan Bezaroğlu

 

 

Yorumunuzu Ekleyin
 • Java Diziler
 • Java Diziler ~ 50,681

  Javada diziler nesnedirler, cdeki gibi hafızada yer kaplayan pointer değillerdir. Javada diziler, cye göre daha güvenilirdir. Dizilerin elemanlarına gelişigüzel değerler atayamazsınız. Java, dizi elemanlarını sırasıyla kontrol eder. Dolayısıyla arada değer atanmamış bir elemana rastlanırsa hata oluşur. Bu da cde çıkan hafıza bozulmalarını önler. Javada dizi kullanmak için ilk önce dizinin tipi verilir. Tip verilirken dizinin büyüklüğü belirtilmez • Java Da Operatörler
 • Java Da Operatörler ~ 35,474

  Aritmetik operatorler 4 işlem ve mod, arttırma operatorleri, ilişkisel operatorler, mantıksal operatorler, kısa devre mantıksal operatorler
 • Stringleri Karşılaştırma
 • Stringleri Karşılaştırma ~ 34,152

  Stringler bilinen = operatörleri ile karşılaştırılmazlar, ayrıca == ve != operatörleride stringler içindeki karakterleri karşılaştırmazlar • Java Terimleri
 • Java Terimleri ~ 28,907

  Java, birbirinden farklı aygıtlarda çalışabilen, bu aygıtlar arasında iletişimi kolay hale getiren programlama dili ve platformudur. Java diliyle yazılmış programlar, Windows, UNIX, Mac işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda hiç bir değişiklik yapmayı gerektirmeden çalışabilmektedirler
 • Javada Diziler
 • Javada Diziler ~ 26,273

  Java da diziler nesnedir; içerisinde belirli sayıda eleman bulunur. Eğer bu sayı sıfır ise, dizi boş demektir. Dizinin içerisindeki elemanlara eksi olmayan bir tam sayı ile ifade edilen dizi erişim indisi ile erişilir. Bir dizide n tane eleman varsa dizinin uzunluğu da n kadardır; ilk elemanın indisi/konumu 0’dan başlar, son elemanı ise n-1’dir.


 • Java 3D
 • Java 3D ~ 23,160

  Son yıllarda çoklu ortamda ilerleme kaydeden Java, Java3D ile yüksek performans isteyen üç boyutlu grafiklerde de 'Ben varım!' diyor.


 • Java Operatörleri ~ 23,008

  Mod Operatörü, Aritmetik Atama Operatörü, Arttırma Azaltma Operatörleri, Iliskisel Operatorler ve Kısa Devre Iliskisel Operatörler, Kısa devre iliskisel operatorler, ? Operatoru • Javada İlk Kod ~ 21,872

  Java classpath tanımlamaları, consolda ilk program yazılması, derlenmesi, çalıştırılması aynı uygulamanın netbeansta yapılışı ve class, java ve jar dosyalarının gösterilmesi