Konular

EBooklar

Algoritma ve Java Programlama Dilindeki Karşılıkları

Verilen algoritmanın javada kodlarının yazılması ve çalıştırılması

Algoritma ve Java Programlama Dilindeki Karşılıkları

Yukardaki Akış Diagramına ait Java Kodları aşağıdaki gibidir.

 

import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;

public class ornek1 extends JApplet {


    public void init() {
       
        int sayac=0;
        int top=0;
        int x=0;
       
        do{
           
        x=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("x degerini giriniz?"));
       
        top=top+x;
        sayac=sayac+1;
       
        }
        while(sayac<5);
       
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Sayac="+ sayac + " Top=" + top);
           
    }

}

 

Algoritma ve Java Programlama Dilindeki Karşılıkları

Yukardaki Akış Diagramının Algoritması

A1 :sayac = 0
A2 :a değerini gir.
A3 :Eğer a < 0 A2'ye git.
A4 :toplam = toplam + a
A5 : Eğer sayac < 5 A2' ye git
A6 :Toplam değerini yaz.
A7 :Bitir.
 

Yukardaki Akış Diagramına ait Java Kodları aşağıdaki gibidir.

 


import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JOptionPane;

public class ornek1 extends JApplet {

    public void init() {

        int a = 0;
        int b = 0;
        int Alan=0;

        do {
            a = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("a degerini giriniz?"));
        } while (a < 1);

        do {
            b = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("b degerini giriniz?"));
        } while (b < 1);

       
        Alan=a*b;
       
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Alan=" + Alan);

    }
}
 

 

Yorumunuzu Ekleyin


  • Akış diagram sembolleri
  • Akış diagram sembolleri ~ 62,767

    Bir program taslağı hazırlamak için atılması gereken ilk adım, oluşturacağımız programın çıktısının tam olarak ne olduğunu belirlemek.Programın oluşturulma amacını ve bir bakıma programdan ne elde edilmesi gerektiğine karar vermektir.İkinci adım, elde etmek istediğimiz veri için gereken girdileri tespit etmektir.En son adım, girilen verilerin hangi işlemler vasıtasıyla bizi çıktıya götüreceğini belirlemektir.Bu işlemler genel olarak matematiksel problemleri çözme yöntemine benzer  • Algoritma Nedir?
  • Algoritma Nedir? ~ 17,792

    Algoritma sözcüğü, Özbekistan'ın Harezm, bugünkü Türkmenistan'ın Hive kentinde doğmuş olan Ebu Abdullah Muhammed İbn Musa el Harezmi'den gelir. Bu alim 9. yüzyılda cebir alanındaki algoritmik çalışmalarını kitaba dökerek matematiğe çok büyük bir katkı sağlamıştır. "Hisab el-cebir ve el-mukabala" kitabı dünyanın ilk cebir kitabı ve aynı zamanda ilk algoritma koleksiyonunu oluşturur. Latince çevirisi Avrupa'da çok ilgi görür. Alimin ismini telaffuz edemeyen Avrupalılar "algorizm" sözcüğünü "Arap sayıları kullanarak aritmetik problemler çözme kuralları" manasında kullanırlar. Bu sözcük daha sonra "algoritma"ya dönüşür ve genel kapsamda kullanılır.