Konular

EBooklar

Girilen string metni, integer'a çevirip kullanmak

Girilen metin mi sayı mı bulma
 
import java.io.*;

class Islem
{
       
        public void Isle(String Denklem, String Degisken )
        {

                int Sonuc = 0;


                for (int i = 0; i < Denklem.length(); i++)
                {

                        if (Character.isDigit(Denklem.charAt(i)))
                        {
                                System.out.println(i + ". deger sayidir : " + Denklem.charAt(i));
                        }
                        else System.out.println(i + ". deger metindir : " + Denklem.charAt(i));
        }

}

public class fonksiyon
{

        public static void main(String args[]) throws IOException
        {

                String Giris, Giris2;

                BufferedReader B = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

                System.out.println("Denklemi giriniz:  ");
                Giris = B.readLine();

                System.out.println("x Degerini giriniz:  ");
                Giris2 = B.readLine();

                Islem Islemci = new Islem();

                Islemci.Isle(Giris, Giris2);

        }

}
 
Girilen metin mi sayı mı bulmaGirilen string metni, integer'a çevirip kullanmak
class tip{
        public static void main(String args[])
        {
       
        int sayi=5;
       
        String yazi=Integer.toString(sayi);
       
        System.out.println(yazi);
       
        }
}
 

Yorumunuzu Ekleyin
  • Yarışma Panosu
  • Yarışma Panosu ~ 20,410

    Girilen yarışmacı, soru sayısına göre cevapları ekrandan alıp bir tablo haline getiren uygulama. Örnek dizilerin anlaşılmasını sağlamak için hazırlanmıştır. Burada özellikle klavyeden girilen değerin dizi boyutu olarak aktarılması dikkat çekicidir. (new string[new ınteger(soru)])  • Java Değişken Tipleri ~ 16,274

    Long, int, short, byte, boolean, float, double, char, string tipleri hakkında örnekler