Konular

EBooklar

Long, int, short, byte, boolean, float, double, char, string tipleri hakkında örnekler

public static void main(String[] args) {
       short x=1;
       int y=-4;
       long a=12506666;
       float b=88.4456446f;
       byte c=10;
       double f=1.56581641835;

       System.out.println("x= " + x +",y= "+y);
       System.out.println("x+y= " + (x + y));
       System.out.println("x-y=" + (x-y));
       System.out.println("x/y=" + (x/y));
       System.out.println("x*y=" + (x*y));
       System.out.println("x%y=" + (x%y));


       System.out.println("a " + a + " ,b " + b);
       System.out.println("a/b=" + (a/b));
       System.out.println("a*b=" + (a*b));

     
       System.out.println("f=" + f +" ,c="+c);
       System.out.println("f+c="+(f+c));
       System.out.println("f-c="+(f-c));

    }

}

 

public class Main {

    /**Bir sisteme 2 dakikada 480 j enerji sağlayan moturun gücü kaç watt'dır?
     */

    public static void main(String[] args) {

        short W=480;

        byte  t=120;

        int  P=W/t;

        System.out.println("Motorun gücü " + P+ " watt'dır");
       
    }

}

 

public class değişsinler {

    /**Kütlesi 2kg olan bir cisme F=20N'luk bir kuvvet uygulanıyor.Cisim düşey
     doğrultuda 10m yol alarak P noktasına getiriliyor.Buna göre cismin yere
     göre potansiyel enerji nedir?  */


    public static void main(String[] args) {
          byte m=2;
          byte g=10;
          byte h=10;
          int E=m*g*h;

        System.out.println("Potansiyel enerji" +' '+E +' '+" joule'dür");
    }

}

 

 

public static void

main

(String[]

args

) {


       

char

s=

'uFED1';


       

char

a=

'uFE8D';


       

char

b=

'uFEE3';


       

char

c=

'uFEE5';


       

char

d=

'uFEDA';


       

char

e=

'uFEAE';       


       

System

.

out

.

println(

a

);


       

System

.

out

.

println(

b

);


       

System

.

out

.

println(

e

);


       

System

.

out

.

println(

s

);


       

System

.

out

.

println(

e

);


       

System

.

out

.

println(

d

);


       

System

.

out

.

println(

d

);


       

System

.

out

.

println(

e

);


       

System

.

out

.

println(

b

);


       

System

.

out

.

println(

c

);


               


   

}

}

 

 

 

public static void

main

(String[]

args

) {

boolean

b1 =

true;

boolean

b2 =

false;

boolean

b3 =

(10 > 2)? true

:

false;

boolean

b4 =

(2>10)? true

:

false;


System

.

out

.

println("b1 değişkeninin boolean değeri :"

+ b1

);

System

.

out

.

println("b2 değişkeninin boolean değeri :"

+ b2

);

System

.

out

.

println("b3 değişkeninin boolean değeri :"

+ b3

);

System

.

out

.

println("b4 değişkeninin boolean değeri :"

+ b4

);   

}

}

 

public class MASA {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */

    public static void main(String[] args) {
        String a="Ömer ";
        String b="Faruk ";
        String c="Karaman.";
        String d;

        d=a+b+c;

        System.out.println(d);
    }

}

Java Değişken TipleriJava Değişken TipleriJava Değişken TipleriJava Değişken TipleriJava Değişken TipleriJava Değişken Tipleri

Yorumunuzu Ekleyin

  • Yarışma Panosu
  • Yarışma Panosu ~ 20,410

    Girilen yarışmacı, soru sayısına göre cevapları ekrandan alıp bir tablo haline getiren uygulama. Örnek dizilerin anlaşılmasını sağlamak için hazırlanmıştır. Burada özellikle klavyeden girilen değerin dizi boyutu olarak aktarılması dikkat çekicidir. (new string[new ınteger(soru)])