Konular

Python'da Diziler

Örnek1

HaftaninGunleri = ['Pzt', 'Sal', 'Çar', 'Per', 'Cum', 'Crt', 'Paz'];

print(len(HaftaninGunleri)); #Listenin boyutu ekrana yazılıyor

print('Per' in HaftaninGunleri); #Haftanın günlerinde Perşembe var mı?

print(HaftaninGunleri[0]); #Haftanın ilk gunu

print(HaftaninGunleri[len(HaftaninGunleri) - 1]); #Haftanın son günü

 

Örnek 2

Liste = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]

print(Liste[5]); #indis 5 olan elemanı ekrana yaz #6
print(Liste[2:5]) #indisi 2 olan dan 5 olana kadar #345
print(Liste[7:]) #indisi 7 olandan sonuna kadar yaz #8,9
print(Liste[:4]) #indisi 4 olana kadarkileri yaz #1,2,3,4
print(Liste[2:9:3]) # 2den 9 a kadar 3 er 3 er atlayarak yaz
print(Liste[::2]) # bastan sona 2 ser atlayarak yaz

Liste[4] = 'A'
print(Liste, " Bu Listenin Elaman Sayısı", len(Liste))

#dizide boyle bir eleman var mi sorgusu
print("C" in Liste) #Listede C var mı?
print(4 in Liste) #Listede 4 var mı?

 

Örnek 3

import random

Listem = ["K", "A", "L", "E"]

#print(Listem[0] + Listem[1] + Listem[2] + Listem[3])

#rast gele indis üretiyoruz
Bir = random.randint(0,3)
Iki = random.randint(0,3)
Uc = random.randint(0,3)
Dort = random.randint(0,3)

print(Listem[Bir], Listem[Iki], Listem[Uc], Listem[Dort])"""

 

Dizi Fonksiyonları

Markalar = [ "Ford", "Opel", "Bmw"]

print(Markalar)
Markalar.append("Volvo") #Dizinin sonuna eleman eklendi
print(Markalar)
Markalar.sort() #Liste elemanlarını sıraya sokar
print(Markalar)
Markalar.reverse() #Liste elemanlarının sırasını ters çevirir
print(Markalar)
Markalar.insert(0, "Wolsvagen") #Dizinin başına eleman ekler
print(Markalar)
Markalar.remove("Opel") #Opel olan kayıdı siler
print(Markalar)
print(Markalar.index("Bmw")) #Aranan elemanın indis numarasını verir
Markalar.remove(Markalar[3]) #Markaların 3. indisi (4. elamanını sil)
print(Markalar)
Markalar.pop(2) #indisi 2 olan elemani sil
print(Markalar)
print(len(Markalar)) #listenin eleman sayisini verir
print(Markalar.count('Bmw')) #aranan elemandan kaç adet var

Markalar2 = ["Renault", "Pegeout", "Toyota"];

Markalar.extend(Markalar2);
print(Markalar)

YeniMarkalar = Markalar.copy();

Markalar.clear() #listeyi yok eder
print(Markalar)
print(YeniMarkalar)

del YeniMarkalar[0] #ilk elemani sil
print(YeniMarkalar)

 

Python'da Diziler

 

 

donanim=["yazıcı", "klavye", "işlemci", "bellek", "sabit disk"]
yazilim=["işletim sistemi", "web tarayıcı"]

print("#burada append fonksiyonu ile eleman eklenmiştir.")
donanim.append("bellek")  
print(donanim)
print("n");

print("#burada extend fonksiyonu ile listeler birleştirilmiştir.")  
donanim.extend(yazilim) #print(donanim+yazilim)  
print(donanim)
print("n");

print("#indeksi 2 olan konuma tarayıcı eklenmiştir.")  
donanim.insert(2, "tarayıcı")
print(donanim)
print("n");

print("#değeri klavye olan eleman silinmiştir.")  
donanim.remove("klavye")  
donanim.remove(donanim[1])   #indis numarası 1 olan eleman silinmiştir.")  
print(donanim)
print("n");

print("#indis numarası 3 olan eleman silinmiştir.")  
donanim.pop(3)
print(donanim)
print("n");

print("#Count: Listede belirtilen elemandan kaç adet olduğunu bulur.")
say=donanim.count("işlemci")
print(say)
print("n");

print("#Index: Bir elemanın listedeki konumunu bulur.")
print(donanim.index("yazıcı"))
print("n");

print("#Sort: Listenin içindeki elemanları sıralar")
donanim.sort()
print(donanim)
print("n");

Python'da Diziler

Adı ders, elemanları sırasıyla B,İ,L,İ,Ş,İ,M olan bir liste oluşturarak aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) Listeyi alfabetik olarak sıralayınız.
b) Listeyi tersten yazdırınız.
c) Listede kaç tane İ elemanı olduğunu bulunuz.
d) Gerekli harfleri silerek listeyi B,İ,L,İ,M hâline getiriniz.
e) ders listesini alan listesine kopyalayarak ekrana alan listesini yazdırınız.
f) Listenin tüm elemanlarını siliniz.
g) L elemanının indeksini bulunuz
 

Ders = ['B','İ','L','İ','Ş','İ','M']
#ders listesini alan listesine kopyalayarak ekrana alan listesini yazdırınız
AlanListesi = Ders.copy()
print("Kopya Dizi ", AlanListesi)

#Gerekli harfleri silerek listeyi B,İ,L,İ,M hâline getiriniz.
Ders.pop(4)
Ders.pop(4)
print(Ders)

#Listeyi alfabetik olarak sıralayınız
print(Ders)
Ders.sort()
print(Ders)

#Listeyi tersten yazdırınız.
Ders.reverse();
print(Ders)

#Listede kaç tane İ elemanı olduğunu bulunuz.
Tane = Ders.count('İ')
print(Tane)

#L elemanının indeksini bulunuz.
Index = Ders.index('L')
print(Index)

#Listenin tüm elemanlarını siliniz.
Ders.clear()
print("Silinmiş dizi icerigi", Ders)
 
 
 

Python'da Diziler

 

Örnek: Dizileri Birleştirme

Kisisel = ["Ahmet Yıldız", 35, "Malatya"]
Egitim = ["Gazi Üniversitesi", "ODTÜ"]
Adres = ["Esentepe M. Derya S.", 55544443322, "İstanbul"]

Kisi = Kisisel, Egitim, Adres

#print(Kisi) #['Ahmet Yıldız', 35, 'Malatya'], ['Gazi Üniversitesi', 'ODTÜ'], ['Esentepe M. Derya S.', 55544443322, 'İstanbul']

print("Adı "  , Kisi[0][0])
print("Telefonu "  , Kisi[2][1])
 
 
 

Python'da Diziler

 

Örnek: Tuple Diziler

KisiselList = ["Ahmet Yıldız", 35, "Malatya"]
KisiselTuple = ("Ahmet Yıldız", 35, "Malatya")

print(KisiselList[2], KisiselTuple [2]) #Malatya Malatya

KisiselList[2] = "İstanbul"
#KisiselTuple[2] = "Ankara" #Tuple degiskeni degistirilemez
print(KisiselList[2], KisiselTuple [2]) #İstanbul Malatya

KisiselTupleList = list(KisiselTuple); #KisiselTuple liste çevrilmiş oldu

KisiselTupleList[2] = "Ankara"

KisiselTuple = tuple(KisiselTupleList) #List halinden Tuple haline çevrildi

print(KisiselList[2], KisiselTuple [2])

print("Malatya" in KisiselTuple) #Tuple dizisinin içerisinde Malatya elemanı var mı?
print(len(KisiselTuple)) #Dizenin eleman sayısı
print("Kaç kez var: ", KisiselTuple.count("Ankara")) #Dizi içerisinde Malatya kaç kez geçiyor
print("Elemanın indexi: ",KisiselTuple.index("Ahmet Yıldız")) #35 sayısının bulunduğu dizi indeksi

YeniDizi = KisiselTuple , KisiselTuple #YeniDizi = KisiselTuple + KisiselTuple şeklindede yazılabilir

print(YeniDizi)

 

Python'da Diziler

Örnek: Dictionary Örneği

BirlerListesi = {1:"I", 2:"II", 3: "III", 4:"IV", 5:"V", 6:"VI", 7:"VII", 8:"VIII", 9:"IX"}
OnlarListesi = {1:"X", 2:"XX", 3:"XXX", 4:"XL", 5:"L", 6:"LX", 7:"LXX", 8:"LXXX", 9:"XC"}

GirilenSayi = input("İki basamaklı sayı giriniz: ");

BirlerB = int(GirilenSayi[1]) #45   indeks 0--> 4   1--->5 gösterir
OnlarB = int(GirilenSayi[0])

print(OnlarListesi[OnlarB] + BirlerListesi[BirlerB])

 

Python'da Diziler

 

Yorumunuzu Ekleyin

PyCharm Nedir?

Python programlama dilini yüklediğimizde default olarak Python Shell komut satırı ile gelir. Bu komut satırına diğer adıyla etkileşimli kabuk (interactive shell) adı verildiğini bilmenizde fayda var. Etkileşimli kabuk python programlarımızı yazmamızı, sonuçlarını almamızı sağlar. Bir nevi test alanı diyebiliriz. Python programlamaya ilgi duyanlardansanız bu kabuk ile tanıştığınızı varsayacağım?

656 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/01/2021 23:36:50

Yükleniyor...