Konular

EBooklar

Bilimsel araştırma planını oluşturan unsurlar

Bilimsel araştırma, gözlemlenen bir olay veya düşünülen bir konu hakkında soru sormayla başlar. Bu konuda yapılan çalışmaların araştırılması (literatür taraması) ile devam eder; bilimsel olarak nitelenen bir yöntem ile elde edilen bir cevapla son bulur. Bu süreç başından sonuna kadar önceden planlanmalıdır. Planlama bir anlamda amaca ulaşmak için yapılacakların
belirlenmesi ve sıralanmasıdır.

Bilimsel araştırma planı aşağıda verilen unsurlardan oluşur:

 • Araştırma Konusu

  Araştırılacak olan konu bütün unsurları ile birlikte ayrıntılı olarak tanımlanır. Araştırma konusunun sınırları, cevabı aranan soruyu içerecek şekilde doğru olarak tanımlanmalıdır. Araştırma konusu genel olmamalı cevabı aranan soru ile sınırlı olmalıdır.
   
 • Hipotez geliştirilmesi veya mühendislik hedefinin belirlenmesi: Hipotez bir anlamda sorulan soruya verilen bir cevap veya kestirimdir. Hipotezin bilimsel olabilmesi için doğruluğu veya yanlışlığı yapılacak araştırmayla sınanabilir olmalıdır. Eğer araştırma mühendislik içeriyorsa ulaşılması istenen hedefler kesin olarak belirlenmelidir.
   
 • Kullanılacak yöntem ve süreçlerin tanımı

  1) Süreçler : Veri toplanmasında yapılacak işlemler veya veri elde etmek için tasarımlanan deney düzeneği tanıtılmalıdır.
  2) Veri analizi: Araştıma sorusuna cevap teşkil edecek veya hipotezi doğrulayacak olan gözlem veya deney sonucu elde edilen verinin analiz edilmesinde kullanılan süreçler ve istatistiksel yöntemler açıklanmalıdır.
   
 • Kaynaklar

  Literatür taraması neticesinde elde edilen ve araştırmada kullanılan bilgilerin kaynaklarına yapılan atıflardan oluşmalıdır.
Bilimsel Araştırma Planı Nasıl Yazılır?

Kaynak

 • TÜBİTAK 2013 proje kitapcığı
 
 

Yorumunuzu Ekleyin
 • Örnek Bilgisayar Projesi
 • Örnek Bilgisayar Projesi ~ 18,325

  Projelerin sonuçlarının, teorik bir çıkarımdan ziyade, bir yazılım olması normal beklenendir.


 • Proje Raporu Nasıl Yapılmalıdır?
 • Proje Raporu Nasıl Yapılmalıdır? ~ 15,114

  Gözlemlerin ve ölçüm sonuçlarının yazılarak kaydedilmesi ve bunların korunması bilimsel çalışmaların önemli bir kısmını oluşturur.
 • Neden Proje Yapılmalı?
 • Neden Proje Yapılmalı? ~ 12,145

  Proje araştırması öğrencilerin sıklıkla sorduğu “ben bunu niye öğreniyorum?”sorusunun bir cevabıdır.