Konular

EBooklar

  • CGI Uygulamalar? ~ 26,229

    Web geli?tiriciler dura?an sayfalardan, ak?ll? dinamik sayfalara geçmek istediklerinde, k?sa ad? CGI olan Common Gateway Interface teknolojisini geli?tirdiler